Typy dopravních prostředků, kterým mycí boxy slouží

 • Kola, koloběžky, kočárky, disky s pneumatikami
 • Auta, dodávky, kamiony bez návěsu (do výšky 3,2m)
 • Přípojné vozíky, korby, nosiče…

 

Popis programů

pro kvalitní umytí používejte programy v postupném pořadí 1 až 7.
Změnu programu provedete kdykoli během mytí.

1. Mytí kol
chemii naneste speciální tryskou na kola a nechte působit cca 2 minuty. Působením chemie dojde k narušení nečistot na disku. Vždy opláchněte! Tento program je určen pouze na kola, nikoli na karoserii a jiné části vozidla. Při mytí dodržujte vzdálenost trysky 10 cm od kol vozidla.

2. Odstranění hmyzu
změkčená voda o teplotě cca 45 c se mísí s chemií pro účinné odstranění hmyzu. Chemii naneste tryskou na karoserii. Doporučujeme chvilku počkat a nechat chemii působit, poté pokračujte v mytí. Při mytí dodržujte vzdálenost trysky 10-20 cm od karoserie vozidla.

3. Hlavní mytí šamponem
změkčená voda o teplotě cca 45 c se mísí s chemií a pod vysokým tlakem zajistí dokonalé umytí při zachování bezpečí pro lak vozidla. Při mytí dodržujte vzdálenost trysky 10-30 cm od karoserie vozidla.

4. Aktivní pěna - kartáč
změkčená voda o teplotě cca 45 c se mísí s chemií a vzduchem, vytvoří nadýchanou aktivní pěnu a s použitím mechanického kartáče zajistí dokonalé umytí i při vysokém znečištění vozidla. Při mytí dodržujte pravidla z návodu k obsluze (oplach vozidla a propláchnutí kartáče před použitím).

5. Oplach
čistá změkčená voda o teplotě cca 45 c pod vysokým tlakem omyje zbytky chemie a ostatních nečistot. Preciznost při oplachu zajistí kvalitní výsledek mytí. Při oplachu dodržujte vzdálenost trysky 10-30 cm od karoserie vozidla.

6. Horký vosk
změkčená voda o teplotě cca 45 c se mísí s polymerovým voskem a rozprostře se po povrchu karoserie vozidla a vytvoří extra ochranný plášť. Při voskování dodržujte vzdálenost trysky 20-30 cm od karoserie vozidla.

7. Finální zářivý oplach
osmotizovaná voda (voda zbavená všech minerálů, pouze čistá h o) odstraní zbytky chemie, vosku a nečistot. Po uschnutí nezanechává žádné skvrny na laku vozidla. Dejte si záležet na precizním provedení. Karoserie není zapotřebí dále sušit a leštit. Při zářivém oplachu dodržujte vzdálenost trysky 10-30 cm od karoserie vozidla.

Stop
stiskem tlačítka stop ukončíte všechny programy, avšak nezastavíte odpočet již zaplaceného času. Používejte pouze v případě nebezpečí nebo ohrožení.

 

Upozornění

před započetím mytí se důkladně seznamte s návodem k obsluze a těmito upozorněními. Respektujte uvedené pokyny 

 • trysku držte vždy oběma rukama. Paprsek trysky směřujte vždy kolmo na karoserii vozidla
 • trysku mycí pistole směřujte vždy pouze na vozidlo, nikdy ne proti osobě nebo zvířeti
 • přísný zákaz mytí motorů. V případě porušení tohoto ustanovení budou následné náklady vyžadovány.
 • Zákaz mytí interiérů vozidel.
 • Nikdy netryskejte na elektrická zařízení.
 • Zákaz používání vlastní chemie, pěnové houby a jiných prostředků.
 • Čas mytí je aktivován v okamžiku volby kteréhokoli programu a běží do vyčerpání kreditu
 • při změně programu počítejte s prodlevou na výměnu chemie - záleží na vzdálenosti mycího boxu od technické místnosti
 • stisknutí bezpečnostního tlačítka stop nemá vliv na odpočet již zaplacených jednotek. Používejte pouze v případě nebezpečí nebo ohrožení.
 • program číslo 3 (pěna) nikdy nepoužívejte bez předchozího oplachu karoserie vozidla (např. Programem číslo. 1 Nebo číslo. 2) A před použitím kartáč důkladně propláchněte v nádobce stojanu tak, aby byl kartáč zbaven případných nečistot po předchozím mytí. V opačném případě hrozí poškrábání laku vozidla.
 • Dbejte zvýšené opatrnosti. Při vjezdu, výjezdu a v okolí myčky je vozovka mokrá a navlhlá, v zimních měsících může být namrzlá a kluzká.
 • Udržujte čistotu v mycím boxu. Při nadměrném znečištění, s ohledem na ostatní zákazníky, box opláchněte.
 • Provozovatel není odpovědný za cennosti ponechané ve vozidle i mimo něj.
 • Mytí probíhá na vlastní odpovědnost, provozovatel není odpovědný za jakékoli škody nebo nehody - v případě, že má vozidlo poškozený lak nebo karoserii, doporučujeme upravit vzdálenost trysky.
 • Celý areál myčky je monitorován kamerovým systémem.
 • Zákaz volného pohybu dětí v celém areálu. Zvýšené nebezpečí úrazu. Za pohyb dětí zodpovídají rodiče
 • v areálu dodržujte dopravní značení a nepřekračujte rychlost 5 km/hod.
 • Zákaz kouření v celém areálu myčky.
 • Dodržujte noční klid, především v době od 22:00 do 6:00 hod.